ČSN EN 196 – 2 Metody zkoušení cementu – Část 2: Chemický rozbor cementu

Tato evropská norma stanovuje metody pro chemický rozbor cementu.

Tento dokument uvádí referenční metody a pro jisté případy alternativní metodu, která může být považována za ekvivalentní. V případě sporu se použije jen metoda referenční.

Alternativní metoda rozboru cementu použitím rentgenfluorescenční spektrometrie (XRF) je popsána pro stanovení SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, K2O, Na2O, TiO2, P2O5, Mn2O3, SrO, Cl a Br. Pokud je metoda správně kalibrována podle zavedených postupů a referenčních materiálů, je to metoda rovnocenná referenční metodě, ale není dosud ověřena pro prokázání shody nebo pro případy sporů. Metoda může být použita i na další prvky, pokud se provede odpovídající kalibrace. Tato metoda je založena na měření vzorku ve formě vytavené perly a analytické validaci použitím certifikovaných referenčních materiálů a kritérií přesnosti a správnosti. Metoda založená na měření lisovaných tablet nevyžíhaného vzorku může být také použita za předpokladu, že jsou dodržena stejná kritéria.

Mohou být použity jakékoliv jiné metody za předpokladu, že byly k prokázání jejich rovnocennosti kalibrovány buď proti referenčním metodám, nebo proti mezinárodně uznaným referenčním materiálům.

Tento dokument uvádí metody, které se použijí obecně pro cementy, ale které mohou být použity také pro jeho složky a pro jiné materiály, v jejichž normách je na tyto metody odkaz. Evropské normy výrobku určí, které metody mají být použity.

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN EN 196 – 2
Třídicí znak722100
Katalogové číslo94201
Název dokumentuMetody zkoušení cementu – Část 2: Chemický rozbor cementu
Anglický názevMethods of testing cement – Part 2: Chemical analysis of cement
Datum vydání01.11.2013
Datum účinnosti01.12.2013
Věstník vydání (měs/​​​​​​​​​rok)11/13
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.100.10 – Cement. Sádra. Vápno. Malta
Zapracované dokumentyEN 196 – 2, rok vydání 2013
Nahrazuje dokumenty74108 / ČSN EN 196 – 2, rok vydání 2005

Detailní informace na stránkách vydavatele.


Témata

Cement Normy