ČSN EN 196 – 1 Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti

Tato evropská norma uvádí metodu pro stanovení pevnosti cementové malty v ohybu a v tlaku.

Popisuje referenční postup; jiné postupy smí být použity jen v přesně stanovených případech, neovlivní-li významně výsledky, jak je uvedeno v kapitole 11. Ve sporných případech je směrodatný referenční postup uvedený v této normě a žádný jiný od něj odlišný.

Postup je vhodný pro druhy cementů definované v EN 197 – 1. Pro jiné druhy cementů může být nepoužitelný např. z důvodu jejich počátku tuhnutí.

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN EN 196 – 1
Katalogové číslo500789
Název dokumentuMetody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti
Anglický názevMethods of testing cement – Part 1: Determination of strength
Datum vydání01.10.2016
Datum účinnosti01.11.2016
Věstník vydání (měs/​​​​​​​​rok)10/16
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.100.10 – Cement. Sádra. Vápno. Malta
Zapracované dokumentyEN 196 – 1, rok vydání 2016
Nahrazuje dokumenty74109 / ČSN EN 196 – 1, rok vydání 2005

Detailní informace na stránkách vydavatele.


Témata

Cement Normy
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Věda a výzkum

Měření hydratačního tepla cementu

Článek popisuje izotermní kalorimetrickou zkoušku cementu, která se používá ke stanovení vývoje hydratačního tepla cementu a navíc poskytuje i cenné informace o rychlosti a mechanismu hydratace konkrétního cementu. V článku jsou kromě postupu zkoušky prezentovány a komentovány...
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Věda a výzkum

Zacelení trhlin v cementových kompozitech obsahujících bakterie a ochranné polymery při různých teplotách

Autonomní zacelování trhlin v betonu pomocí biokalcifikace se v posledních dvou desetiletích stalo terčem zájmu. Tento článek je zaměřen na dvě hlavní otázky tzv. samohojitelného biobetonu, tj. ochranu bakteriálních spor uložených v cementové matrici a chování materiálu při ní...