ZKOUŠENÍ BETONU A NORMY – blok 3: Zkoušení betonu v konstrukci, typy zkoušek, postupy a vyhodnocení

01.11. - 01.11.2022

Blok 3: Zkoušení betonu v konstrukci, typy zkoušek, postupy a vyhodnocení

Místo konání — online

Program 3. bloku

  • proč a kdy zkoušet
  • způsoby odběru a přípravy zkušebních vzorků
  • zkušební postupy a vyhodnocení
  • diskuze a dotazy
  • závěrečný test (16:00 – 16:30)

Cíl školení

Cílem školení je poskytnout ucelenou informaci o zkušebních postupech používaných pro testování vstupních materiálů pro výrobu betonu a pro zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu. Dále pak bude součástí školení tématika odběru vzorků betonu z již zhotovených konstrukcí, jejich zkoušení a vyhodnocení výsledků. Výchozími podklady obsahu školení jsou zavedené zkušební standardy citované ve výrobkových normách ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404, v předpisech TKP ŘSD 17, ŘVC 1, TP SŽDC 17 a ve směrnicích ČBS.