ZKOUŠENÍ BETONU A NORMY – blok 2: Zkoušení ztvrdlého betonu, typy zkoušek, postupy a vyhodnocení

25.10. - 25.10.2022

Blok 2: Zkoušení ztvrdlého betonu, typy zkoušek, postupy a vyhodnocení

Místo konání — online

Program 2. bloku

  • zkoušky mechanických vlastností
  • zkoušky trvanlivosti
  • speciální zkoušky pro zhodnocení celkového stavu
  • diskuze a dotazy

Cíl školení

Cílem školení je poskytnout ucelenou informaci o zkušebních postupech používaných pro testování vstupních materiálů pro výrobu betonu a pro zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu. Dále pak bude součástí školení tématika odběru vzorků betonu z již zhotovených konstrukcí, jejich zkoušení a vyhodnocení výsledků. Výchozími podklady obsahu školení jsou zavedené zkušební standardy citované ve výrobkových normách ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404, v předpisech TKP ŘSD 17, ŘVC 1, TP SŽDC 17 a ve směrnicích ČBS.