ZKOUŠENÍ BETONU A NORMY – blok 1: Zkoušení čerstvého betonu – běžný beton, typy zkoušek, postupy a vyhodnocení

18.10. - 18.10.2022

Blok 1: Zkoušení čerstvého betonu — běžný beton, typy zkoušek, postupy a vyhodnocení

Místo konání — online

Program 1. bloku

  • složky betonu a základní zkoušení složek
  • zkoušení čerstvého betonu — běžný beton
  • zkoušení čerstvého betonu — speciální betony (SCC, HPC, UHPC, vláknobetony)
  • diskuze a dotazy

Cíl školení

Cílem školení je poskytnout ucelenou informaci o zkušebních postupech používaných pro testování vstupních materiálů pro výrobu betonu a pro zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu. Dále pak bude součástí školení tématika odběru vzorků betonu z již zhotovených konstrukcí, jejich zkoušení a vyhodnocení výsledků. Výchozími podklady obsahu školení jsou zavedené zkušební standardy citované ve výrobkových normách ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404, v předpisech TKP ŘSD 17, ŘVC 1, TP SŽDC 17 a ve směrnicích ČBS.