VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2022 – odborný seminář

17.05. - 19.05.2022

Místo konání — wellness hotel Jezerka, Seč

Pořadatel — Výzkumný ústav maltovin

Seminář je pořádán každoročně již od roku 1993. U zrodu myšlenky pravidelně se potkávat a vyměňovat si zkušenosti stál v té době významný český odborník v oblasti vápenictví pan Arnošt Tuček.

Záměrem těchto setkání bylo a je vzájemné vyměňování zkušeností odborníků z cementářského a vápenického průmyslu v ČR i na Slovensku. Náplň přednášek k aktuálním tématům zajišťují mj. také zástupci z řad MŽP a MPO ČR, verifikačních a certifikační institucí.

Seminář se každoročně koná na počest významného odborníka v oblasti vápenictví Arnošta Tučka

Bližší informace o konání semináře v roce 2022 naleznete včas na webu pořadatele v aktualitách.