TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 18

11.10.2022

Místo konání — AQUAPALACE Hotel Prague — Čestlice, Pražská 137, 251 01 Čestlice

Kapitola 18 Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, vydaná v roce 2016 Ministerstvem dopravy ČR je již 6 let používána v praxi při zadávání, realizaci a kontrole staveb pozemních komunikací. Česká betonářská společnost ČSSI se po dohodě o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na další tvorbě či revizi předpisů MD ČR rozhodla uspořádat odborný seminář na téma zkušenosti z praxe a další vývoj TKP 18 BETONOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY.

Seminář je určen zejména projektantům, stavebním firmám, výrobcům betonových dílců, dále pracovníkům správy a údržby betonových konstrukcí na pozemních komunikacích, pracovníkům organizací provádějící technický dozor staveb a všem ostatním pracovníkům z oboru betonového stavitelství.