VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE – školení, blok 2

20.10.2021

Blok 2 — Realizace VBK

Místo konání — on-line

Pořadatel — Česká betonářská společnost ČSSI

Podzemní betonové části budov i průmyslových a inženýrských staveb je vždy nutno chránit proti působení a pronikání vody. Trvalou vodonepropustnost lze zajistit pomocí samotné betonové konstrukce.
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) vydala v roce 2015 v edici svých technických pravidel překlad německé směrnice Vodonepropustné betonové konstrukce. V roce 2019 byl ke zmíněné směrnici vydán dodatek č. 1, který obdrží všichni účastnící školení zdarma.
Účastníci obdrží také příslušný počet bodů do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Více informací na stránkách Školení VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE — cyklus 2 on-line webinářů

školení ČBS
VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE