Školení REBETONG – on-line webinář

22.09.2022

Místo konání — on-line přes internet

V rámci programu udržitelného rozvoje je stále aktuálnější systém cirkulační ekonomiky. Do tohoto programu zapadá i stále více uplatňovaný princip opakovaného použití stavebních materiálů. Systematická výroba drceného stavebního recyklátu probíhá v ČR již řadu let. V poslední době se hledají cesty k použití tohoto druhotného materiálu i při výrobě betonu.

Cílem webináře je poskytnout podrobnější informaci o konkrétní možnosti širšího použití cihelného recyklátu pro výrobu betonového kompozitu REBETONG. Informace bude zahrnovat jak základní informace o koncepci materiálu REBETONG (složení, mechanicko-fyzikální parametry, systém řízení výroby), možnosti jeho použití a praktické příklady navrhování a dále konkrétní realizace na stavbách společnosti SKANSKA.