Navrhování podle Eurocode 2

17.05. - 18.05.2023

Místo konání — Hotel Galant Mikulov

Pořadatel — Česká betonářská společnost ČSSI ve spolupráci s ČKAITSKSI

Určeno pro statiky a projektanty betonových konstrukcí

Program 2denního školení prezenční formou

17. 5. 2023

  • 12.00 – 13.00 prezence
  • 13.00 – 18.30 přednášky
  • 19.30 workshop

18. 5. 2023

  • 08.30 – 12.00 přednášky

Tematické okruhy

  • odlišnosti proti současnému Eurocode 2
  • zdůvodnění odlišností
  • příklady

Školení je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a SKSI.