CEMEX FÖRDERPREIS BETON CENTRAL EUROPE

15.06.2022

Pořadatel — CEMEX

CEMEX Förderpreis Beton

Do 15. června 2022 je možné podávat přihlášky do mezinárodní soutěže Förderpreis Beton Central Europe Award, kterou pořádá společnost CEMEX. Cílem soutěže je hledat inovativní řešení, která mají potenciál ovlivnit vývoj betonářských technologií a stavebnictví obecně. Jubilejní 20. ročník je zároveň druhým ročníkem této výzvy, kdy mohou své práce prezentovat nejen akademici a výzkumníci z německého stavebnictví, ale také třeba z Polska a České republiky. Vítěz soutěže bude rovněž odměněn finanční cenou ve výši 10 000 eur.

Podmínky účasti v soutěži

Do soutěže lze přihlásit vědecké práce (magisterské nebo doktorské) ne starší dvou let, které byly publikované ve vědeckých časopisech.

Soutěžní materiály mohou být předloženy v místním jazyce (polština, čeština, němčina) nebo v angličtině. Každý účastník by měl organizátorům poskytnout svůj životopis, předloženou vědeckou práci, abstrakt (10 až 20 stran ve formátu A4) a písemnou prezentaci možných aplikací myšlenky uvedené v práci. Porota posoudí, zda a do jaké míry popsaný koncept realizace odráží profil výrobků a služeb společnosti CEMEX.

Ze soutěže jsou vyloučeny práce nebo vědecké články, jejichž spoluautory jsou profesoři z polytechnických škol, univerzit nebo státních odborných škol.