2. DÍL / BETON – postup při oznamování jednotlivých směsí dle nařízení EP a Rady (ES) 1272/2008 CLP, příloha VIII

03.05.2023

Místo konání — online

Pořadatel — Česká betonářská společnost ČSSI ve spolupráci s VUMO Praha

Určeno pro výrobce betonu (management + pracovníky zajišťující zpracování bezpečnostních listů na beton) a externí poskytovatele služeb v této oblasti legislativy

Harmonogram (2dílný webinář)

  • 26. 4. 2023 14.00 – 16.00 hod (1. díl)
  • 3. 5. 2023 14.00 – 16.00 hod (2. díl)

Tematické okruhy

  • požadavky legislativy, které již musí být plněny
  • požadavky závazné od 1. 1. 2025
  • příprava podkladů pro oznamování
  • členění směsí do skupin (soubory betonů), systematika
  • bezpečnostní list, oznámení, soubor PCN (Poison Centres Notification)