BETÓN NA SLOVENSKU 2018 – 2022

12.05. - 13.05.2022

Místo konání — hotel Tenis, Zvolen

Pořadatel — Slovenský národný komitét fib

Cieľom konferencie je okrem stretnutia odbornej obce aj zozbierať informácie o významných betónových konštrukciách, ktoré sa v období 2018 – 2022 na Slovensku postavili, sú v štádiu výstavby, resp sa projektujú. Vybrané stavby a výsledky výskumu budú následne zverejnené v Národnej správe Slovenska, ktorá bude prezentovaná na FIB kongrese v Osle v Nórsku. 

Ako inžinieri by sme mali myslieť aj na to, aby informácie o významných stavbách postavených na Slovensku boli zachované aj pre ďalšie generácie a aby sa na našu prácu nezabudlo. Vyzývame preto všetkých, ktorí sa na nejakom zaujímavom stavebnom diele, resp. výskume podieľali, aby ho na tejto konferencii odprezentovali. Naša práca by nemala byť len dobre prevedená, ale aj spropagovaná. 

Bližšie informácie o pripravovanej konferencii sú na webstránke fib-sk.sk/konferencia2022/

Tešíme sa na Vašu účasť na konferencii.

doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
prezident SNK fib