BETÓN 2021 – celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou

06.10. - 08.10.2021

Místo konání — hotel Patria, Štrbské Pleso

Pořadatel — Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT)

Konferencia sa zameriava sa na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, pričom je určená výrobcom betónu, výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov na výrobu betónu a tiež výrobcom strojov a zariadení k výrobe a doprave betónu, ako aj pracovníkom skúšobných ústavov a vysokých škôl. Více na stránkách SAVT.