109. Betonářské / 84. Mostařské ONLINE odpoledne na téma Spadiště s tangenciálním nátokem, Praha 8 – Libeň

25.01.2022

Místo konání — on-line

Pořadatel — Česká betonářská společnost ČSSI

Spadiště odpadních vod v lokalitě Nad Novou Libní v Praze 8, které nahradilo zastaralý úsek kanalizace s velkým spádem, navrhl projekční tým KO-KA s.r.o. v čele s Ing. Michalem Sedláčkem. Stavba získala Ceny Inženýrské komory 2021 a její návrh zaujal porotu hned několika inovativními detaily řešení. Naznačuje to již oficiální název díla: spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem.

Právě použití kombinace ​„tobogánu“ splaškových vod v otevřeném žlabu, který pokryje požadavky při běžných odtokových poměrech, a tangenciální nátok do 27 m vysokého spadiště, které se zapojí do provozu při přívalových deštích, tlumí kinetickou energii, eliminuje vznik nebezpečného aerosolu i riziko ucpání a tím usnadňuje provoz i jeho údržbu,“ vysvětluje Ing. Michal Sedláček, Ph.D., hlavní projektant a autorizovaný inženýr v oborech geotechnika, statika a dynamika staveb, mosty a inženýrské konstrukce.

Na návrhu unikátních parametrů 27 m vysokého spadiště spolupracoval rovněž vědecký tým Katedry hydrauliky a hydrologie při Fakultě stavební ČVUT v Praze. Provoz, který byl zahájen v létě 2021, již potvrdil funkčnost tohoto jedinečného technického řešení. Dílo, jehož objednatelem jsou Pražská vodohospodářská společnost, a.s., je působivé i svým vzhledem. Dominuje mu tavený čedič zpravovaný v unikátních tvarovkách, jímž je vyloženo odtokové koryto. 

Více o stavbě naleznete též v článku Unikátní spadiště pro průtok splaškové vody v Praze-Libni.

Přednášku můžete sledovat ZDARMA od 16:00 na adrese odpoledne.cbsbeton.eu. V případě, že nestihnete živý přenos, na stejné adrese naleznete i záznam přednášky.