Kombinované účinky zatížení požárem a následným výbuchem na betonové konstrukce – I. část

Kombinované účinky extrémních zatížení jsou velmi málo studované jevy především kvůli své složitosti a komplexnosti. Kombinovaný účinek požáru a výbuchu na betonové konstrukce je však jev, který začíná být stále častějším, a proto je studium tohoto fenoménu velice podstatné. Tento článek prezentuje experimentální program, který byl vytvořen s cílem základního porozumění zmiňovaného fenoménu. Provedená měření změn několika materiálových vlastností v závislosti na teplotě (I. část) byla následována samotným experimentem (II. část), při němž byly betonové prvky vystaveny působení vysoké teploty a následně výbuchu. Provedené experimenty byly doplněny o numerickou simulaci. Z uvedeného vyplývá velký vliv tahové pevnosti materiálu na odezvu prvku.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

COMBINED EFFECTS OF FIRE AND BLAST LOADING ON CONCRETE STRUCTURES – PART I

Combined effects of extreme loadings are poorly studied phenomena, primarily because of their complexity. However, the combined effect of fire and blast loadings on concrete structures is a phenomenon that is be­com­ing more common and its study has become very relevant. This paper presents an experimental program which is a first step towards a better understanding this phenomenon. Temperature-dependent changes in several selected material properties were measured (part I). The next stage of the experiment included concrete elements which were subjected to a high temperature followed by a blast (part II). The experiments were accompanied by a numerical simulation. This showed how great was the influence of the tensile strength of the material on the behaviour of the element tested.