Architektura je… ?

Podtitulem čísla, které držíte v ruce, je Architektura. Široký pojem. Pro inspiraci, co se pod tím může skrývat, čtenářům doporučuji články o regionální centrále ČSOB v Hradci Králové. Už jsme si zvykli, že objekty ČSOB jsou v českém prostředí etalonem progresivní architektury. Budovy v Radlicích od mistra Josefa Pleskota nebo Chalupa architekti a nyní nová centrála od Projektil architekti jsou ukázkou toho, že architektura není volná tvorba, ale extrémně komplexní úloha, kterou je možné úspěšně vyřešit pouze za synergie klienta a celého projektového týmu – architektů, stavebních inženýrů, statiků, odborníků na vnitřní prostředí a dalších specialistů.

Architektura… reflektuje společenskou odpovědnost a hodnoty investora i architekta. Je otevřená a přátelská ke svému okolí, stává se přirozenou součástí místa. Svým tvarováním utváří kultivovaný veřejný prostor, který je atraktivní pro kolemjdoucí i uživatele budovy, návrhem parteru propojuje interiér s exteriérem. Vstupní hala vytváří veřejně přístupnou vnitřní pasáž, do které se obrací pobočka banky nebo kavárna. Nedílnou součástí je střecha objektu, která je navržena jako pobytová zahrada s výhledy do okolí, střešní plášť s intenzivní a extenzivní zelení má navíc retenční funkci, příznivě ovlivňuje mikroklima v okolí, zvyšuje biodiverzitu místa a omezuje efekt tepelného ostrova.

Architektura je… šetrná k životnímu prostředí. Ekologické aspekty na sebe neupozorňují, stávají se integrální součástí architektury. Ta se nespoléhá jen na sofistikované systémy – hlavní roli hraje architektonický návrh. Budova je řešena jako kompaktní objem, aby bylo dosaženo výhodného poměru obvodových konstrukcí k objemu objektu. Chytrým návrhem prosklených ploch architekti dosahují optimálního prosvětlení vnitřních prostor tak, aby se zamezilo nadměrnému přehřívání a aby bylo možné po většině roku interiér budovy přirozeně větrat. Tomu napomáhá i návrh centrálního atria, které zajišťuje jímání a odvětrání teplého vzduchu. Budova umožňuje využít tepelné setrvačnosti vnitřních konstrukcí a řízeným otevíráním obvodového pláště v nočních hodinách předchladit vnitřní prostory v návaznosti na předpokládaný vývoj počasí. Důležitý je i flexibilní koncept rozvržení vnitřních prostor tak, aby se budova mohla přizpůsobit jakýmkoliv změnám, které mohou v budoucnosti nastat.

Architektura… i technické řešení budovy je přátelské ke svým uživatelům. Dům není do sebe zahleděný, není diktátem architekta, nenutí uživatele adaptovat se, zvykat si. Naopak se uživatelům a jejich potřebám maximálně přizpůsobuje. Všechna pracovní místa mají kontakt s okolím, nabízí rozmanitá prostředí pro práci jednotlivců i týmů. Zaměstnanec může využít střešní zahradu, tělocvičnu nebo rozsáhlé zázemí pro cyklisty. Jsem přece v Hradci Králové. Důležitá je i kontrola vnitřního prostředí budovy, které si může uživatel maximálním způsobem přizpůsobit svým potřebám, ať už se jedná o intenzitu osvětlení, teplotu nebo čerstvý vzduch. Dům uživatele vždy upozorní, pokud se chová nehospodárně, ale pohodlí uživatele má přednost.

Architektura… dbá na akustický komfort i zrakovou pohodu. Stropní lamely z pohltivého materiálu jsou navrženy tak, aby ponechaly dostatečně volnou plochu stropu, protože jeho radiací jsou prostory vytápěny i chlazeny. Vše souvisí se vším. Interiér je doplněn o další akustická opatření, aby materiály pohlcovaly nechtěný hluk při zachování architektonické kvality prostoru. Umělé osvětlení doplňuje denní světlo tak, aby uživatel nevnímal, zda je zdrojem světlo denní, nebo umělé. Důležitá je i eliminace kontrastů. Osvětlení je v provozu pouze tehdy, kdy je ho zapotřebí.

Tvořit neznamená zírat do tmy. Architekt pracuje s mnoha ingrediencemi – kontextem, stavebním programem, klientem, uživatelem, estetikou, ekologií, ekonomií, emocemi, technikou, místním klimatem, očekáváním společnosti, pamětí… Slovy Renza Piana – „Architektura je služba: to je lekce střízlivosti, kterou si musíme připomínat pokaždé, když se náš obor začne ztrácet v mlze módních stylů a tendencí.

Přál bych si, aby naši absolventi navrhovali víc takových domů.