Město a beton aneb jak udržitelně stavět z betonu v městském prostředí

Možnosti použití betonu jako stavebního materiálu a architektonického prvku pro současnou, ale především budoucí udržitelnou architekturu v městském prostředí jsou hlavním tématem článku. Světová města stále rostou a je zřejmé, že právě na jejich fungování, spotřebě zdrojů i kvalitě prostředí bude záviset budoucnost velké většiny z nás, ne-li celé planety. Jak tedy architekt, který citlivě vnímá problematiku udržitelnosti, na tento stavební materiál v současnosti nahlíží?

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

The city and concrete or how to build sustainably from concrete in urban environment

The main topic of the article is presentation of possibilities of utilizing concrete as a construction material not only for the current, but first of all for the future sustainable architecture in urban environment. The world cities have been growing and it becomes obvious that the future of most of us – if not all the planet – depends on how the cities will work, how they will consume resources and the quality of the environment. So how does an architect who sensitively perceives sustainability view this building material today?