STANOVENÍ SOUČINITELE TŘENÍ KLUZNÉHO SOUVRSTVÍ PŘEDPJATÝCH PODLAH A STUDIUM JEHO VLIVU NA JEJICH STATICKÉ CHOVÁNÍ

15. 12. 2016 - Vodohospodářské a inženýrské stavby
Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři