Syndrom nemocných budov

Syndrom nemocných budov (Sick Building Syndrome) poukazuje na skutečnost, že se v budovách zhoršuje prostředí emisemi zdravotně závadných škodlivin ze stavebních hmot, nábytku a zařízení. Na prostředí má rovněž vliv nevhodné větrání, vysoká teplota, hluk a další faktory. Dochází k negativním vlivům na lidi v těchto budovách pracujících či žijících. Syndromem tedy trpí lidé, nikoliv budovy, zdravotní příznaky jsou pozorovány od mírných až po závažné.