Použití betonu

V dnešní době je beton nejužívanějším stavivem. Díky jeho měnitelným vlastnostem je možnost použití velmi všestranná a nadto cenově výhodná. Použitelnost do různého prostředí (do sucha, do vody, v podzemí, ale i v chladných nebo horkých klimatických zónách) činí beton takřka univerzální stavební hmotou. Opominutelným není ani fakt, že mnohé konstrukce, mají-li být trvanlivé a funkční, jsou realizovatelné pouze z betonu.

Je pochopitelné, že nelze všechny druhy aplikací realizovat se stejnou recepturou čerstvého betonu. Tomuto požadavku odpovídá nejlépe čerstvý beton, vyrobený v provozovnách transportbetonu, které mají plynulý přísun složek ve velkém množství ze stejných zdrojů a hlavně disponují velkou zásobou odzkoušených receptur na výrobu čerstvého betonu z těchto složek pro ten který případ použití.

Aplikace čerstvého betonu začíná na stavbě podkladními vrstvami — podkladním betonem nebo základovými pásy. Beton se bez obtíží dokonale přizpůsobuje nerovnostem podkladu, tvrdne za téměř každého počasí. Tak vzniká dokonalý podklad, na kterém lze provádět všechny potřebné následné konstrukční pracovní operace, ať jsou prováděny z monolitického nebo prefabrikovaného betonu. Plochá betonová střecha nebo betonová krytina pak dílo zakončuje.
Pro možné aplikace zatřiďujeme beton z různých hledisek (podle podmínek prostředí, čerstvý beton podle konzistence, vytvrzený beton podle pevnosti).