Moderní beton – kniha

Publikaci Moderní beton (The New Concrete) vydalo Informační centrum ČKAIT pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Vydal: Informační centrum ČKAIT, Praha 2009

Autor: Prof. Mario Collepardi

Český překlad: Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.,  Ing. Halina Szklorzová 

Obsah:

 1. Úvod a Terminologie
 2. Cement
 3. Hydratace cementu
 4. Kamenivo
 5. Voda
 6. Zpracovatelnost betonové směsi
 7. Odměšování vody a segregace
 8. Pórovitost betonu
 9. Mechanické vlastnosti
 10. Porušení vyztuženého betonu
 11. Trvanlivost betonu
 12. Návrh betonové směsi
 13. Chemické přísady
 14. Teplota a beton
 15. Ošetřování, smrštění vysycháním a praskání
 16. Dotvarování betonu
 17. Vysokopevnostní beton
 18. Samozhutnitelný beton
 19. Konstrukční lehký beton
 20. Beton vyztužený vlákny
 21. Betony s kompenzací smrštění
 22. Stříkaný beton
 23. Recyklovaný beton
 24. Beton vystavený žáru
 25. Specifikace betonu