ČSN EN 196 – 8 Metody zkoušení cementu – Část 8: Stanovení hydratačního tepla – Rozpouštěcí metoda

Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení hydratačního tepla cementů v rozpouštěcím kalorimetru, která je rovněž známa jako rozpouštěcí metoda. Hydratační teplo se vyjadřuje v joulech na gram cementu.

Tato evropská norma platí pro cementy a hydraulická pojiva bez ohledu na jejich chemické složení.

POZNÁMKA 1: Jiný postup označený jako semiadiabatická metoda je uveden v EN 196 – 9. Oba postupy mohou být použity nezávisle na sobě.

POZNÁMKA 2: Bylo prokázáno, že k nejlepší shodě výsledků obou metod dochází po 7 dnech u metody rozpouštěcí (EN 196 – 8) a po 41 hodinách u metody semiadiabatické (EN 196 – 9).

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN EN 196 – 8
Třídicí znak722100
Katalogové číslo507353
Název dokumentuMetody zkoušení cementu – Část 8: Stanovení hydratačního tepla – Rozpouštěcí metoda
Anglický názevMethods of testing cement – Part 8: Heat of hydration – Solution method
Datum vydání01.08.2010
Datum účinnosti01.09.2010
Věstník vydání (měs/​​​​​​​​​​​​​​rok)08/10
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.100.10 – Cement. Sádra. Vápno. Malta
Zapracované dokumentyEN 196 – 8, rok vydání 2010
Nahrazuje dokumenty69933 / ČSN EN 196 – 8, rok vydání 2004

Detailní informace na stránkách vydavatele.


Témata

Cement Normy
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Věda a výzkum

Měření hydratačního tepla cementu

Článek popisuje izotermní kalorimetrickou zkoušku cementu, která se používá ke stanovení vývoje hydratačního tepla cementu a navíc poskytuje i cenné informace o rychlosti a mechanismu hydratace konkrétního cementu. V článku jsou kromě postupu zkoušky prezentovány a komentovány...