ČSN EN 196 – 6 Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti mletí

Tato evropská norma uvádí tři metody pro stanovení jemnosti mletí cementu.

Prosévací metoda slouží pouze ke stanovení hrubých částic cementu. Tato metoda je vhodná především
pro kontrolu a řízení výroby.

Metoda prosévání proudem vzduchu stanovuje zbytek po prosévání a je vhodná pro částice, které v zásadě prošly zkušebním sítem 2,0 mm, a může být použita pro stanovení zrnitosti materiálů obsahujících shluky velmi jemných částic. Tato metoda se používá pro stanovení hodnot na sítech, např. 63 µm a 90 µm.

Permeabilní metodou (Blaine) se měří měrný povrch (povrch vztažený na hmotnost) v porovnání s měrným povrchem referenčního vzorku. Stanovení měrného povrchu slouží především pro kontrolu rovnoměrnosti mlecího procesu při výrobě v daném závodě. Hodnocení užitných vlastností cementu je touto metodou možné jen v omezeném rozsahu.

POZNÁMKA Permeabilní metoda nemusí dávat uspokojivé výsledky u cementů obsahujících velmi jemné materiály.

Metody jsou použitelné pro všechny cementy podle EN 197 – 1.

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN EN 196 – 6
Třídicí znak722100
Katalogové číslo507353
Název dokumentuMetody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti mletí
Anglický názevMethods of testing cement – Part 6: Determination of fineness
Datum vydání01.06.2019
Datum účinnosti01.07.2019
Věstník vydání (měs/​​​​​​​​​​​​rok)06/19
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.100.10 – Cement. Sádra. Vápno. Malta
Zapracované dokumentyEN 196 – 6, rok vydání 2018
Nahrazuje dokumenty86126 / ČSN EN 196 – 6, rok vydání 2010

Detailní informace na stránkách vydavatele.


Témata

Cement Normy