ČSN EN 196 – 3 Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

Tato metoda platí pro cementy pro obecné použití a ostatní cementy a materiály, jejichž normy se na tuto metodu odkazují. Nemusí být použitelná pro jiné cementy, které mají například velmi krátký počátek tuhnutí. Metoda slouží pro posouzení, zda doba tuhnutí a objemová stálost cementu jsou ve shodě s jeho specifikací.

Tato část normy EN 196 popisuje referenční zkušební postupy a umožňuje použití alternativních postupů a zkušebních zařízení, které jsou uvedeny v poznámkách, za předpokladu, že byly kalibrovány proti referenčním metodám. Ve sporném případě se použijí jen referenční zkušební zařízení nebo postupy.

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN EN 196 – 3
Třídicí znak722100
Katalogové číslo502834
Název dokumentuMetody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti
Anglický názevMethods of testing cement – Part 3: Determination of setting times and soundness
Datum vydání01.09.2017
Datum účinnosti01.10.2017
Věstník vydání (měs/​​​​​​​​​​rok)09/17
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.100.10 – Cement. Sádra. Vápno. Malta
Zapracované dokumentyEN 196 – 3, rok vydání 2016
Nahrazuje dokumenty501789 / ČSN EN 196 – 3, rok vydání 2017

Detailní informace na stránkách vydavatele.


Témata

Cement Normy