Certifikace

Certifikace (certification) je obecně činnost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby, která vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnost jsou v souladu s technickými požadavky. Certifikace výrobku je proces posuzování shody výrobku s požadavky technických předpisů a technických specifikací.