Cement – normalizované značení

V souboru cementů je podle ČSN EN 197 – 1 ed. 2 27 výrobků pro obecné použití. Jsou rozděleny podle jejich složení do pěti hlavních druhů cementu takto:

 • CEM I Portlandský cement,
 • CEM II Portlandský cement směsný,
 • CEM III Vysokopecní cement,
 • CEM IV Pucolánový cement,
 • CEM V Směsný cement,

Normalizované označení cementů uvádí:

 • druh cementu,
 • obsahující hlavní složky,
 • pevnostní třídu (32,5 MPa, 42,5 MPa, 52,5 MPa po 28 dnech),
 • třídu počáteční pevnosti (N – normální, R – vysoká, L – nízká),
 • síranovzdorný cement pro obecné použití se musí navíc označit SR,
 • cement pro obecné použití s nízkým hydratačním teplem se musí navíc označit LH.

Příklad 1

Portlandský cement s vápencem obsahující od 6 do 20 % hmotnosti vápence (L) s obsahem TOC, který nepřekračuje 0,50 % hmotnosti, pevnostní třídy 32,5 s obyčejnými počátečními pevnostmi se označí:

Portlandský cement s vápencem EN 197 – 1‑CEM II/A‑L 32,5 N.

Příklad 2

Portlandský směsný cement obsahující celkové množství vysokopecní strusky (S), křemičitého popílku (V) a vápence (L) od 12 do 20 % hmotnosti, pevnostní třídy 32,5 s vysokými počátečními pevnostmi se označí:

Portlandský směsný cement EN 197 – 1‑CEM V/A (S‑V) 32,5 N.

Příklad 3

Směsný cement obsahující od 18 do 30 % hmotnosti vysokopecní granulovanou strusku (S) a od 18 do 30 % hmotnosti křemičitý popílek (V), pevnostní třídy 42,5 s normálními počátečními pevnostmi se označí:

Směsný cement EN 197 – 1‑CEM II/A‑M (S- LL) 42,5 R.

Příklad 4

Vysokopecní cement obsahující od 81 do 95 % hmotnosti vysokopecní granulovanou strusku (S), pevnostní třídy 32,5 s nízkými počátečními pevnostmi a nízkým hydratačním teplem a síranovzdorný se označí:

Vysokopecní cement EN 197 – 1 – CEM III/C 32,5 L – LH/SR.

Zdroj: PEŘKA, L. Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197 – 1: TP2.4: technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. Praha: IC ČKAIT, 2011.


Témata

Cement