Akustické panely

Akustické betonové panely se vyrábějí jako ochrana proti hluku. Při výrobě se bere v úvahu schopnost materiálu pohltit nebo odrazit zvukové vlny.

Pomocí matric lze u prefabrikovaného betonu docílit klasických žebrovitých akustických panelů. Pro lepší absorpci hluku se používá lehké kamenivo (např.Liapor), které má dobré akustické vlastnosti.

Příklad použití akustických panelů s individuální matricí v interiéru

Velkou výzvou na začátku projektu Kongresového centra ve Zlíně od architekty Evy Jiřičné, bylo najít takový materiál, který by dokázal současně vyhovět jak představám architektů o tvaru a vzhledu, tak požadavkům na vynikající  akustické vlastnosti. Na základě výsledků akustických zkoušek, vysokým technickým a výrobním možnostem a v neposlední řadě vynikajícím vlastnostem, byl  pro výrobu speciálních akustických (difuzních a odrazivých) panelů zvolen materiál polycon (sklovláknobeton).

Při výrobě byla použita technologie stříkaného sklovláknobetonu polyconu do speciálně připravených forem, na jejichž výrobu byly použity nejmodernější CNC zařízení a současně polyuretan elastomer pro výrobu strukturních matric.

Další příklady