NOSNÁ KONSTRUKCE
SPODNÍ STAVBA
KŘÍDLA
ZÁKLADOVÉ BLOKY
PŘECHODOVÉ DESKY
PILOTY
PODKLADNÍ BETON
ŘÍMSY
  • MONOLITICKÝ BETON

  1. Spodní stavba

    Beton XF4, XD2, XC4 - vyztužený nebo nevyztužený beton vystavený dešťovým srážkám, vlivu chloridů a vlivu mrazu, který se ošetřuje chemickými rozmrazovacími látkami (solí)

     

Upozornění

Při kombinaci několika stupňů vlivu prostředí je možné ve specifikaci betonu uvést všechny, nebo pouze jeden, ten „nejpřísnější“.

Upozornění

Příklady ukazují pevnostní třídu betonu pouze ve vztahu k trvanlivosti betonové konstrukce.

Skutečné stupně vlivu prostředí jakož i další požadavky na beton, musí být zadány specifikátorem (např. projektantem) v závislosti na konkrétním případu. Pro některé konstrukce platí zvláštní technické předpisy.

Typ betonu pro daný detail


Kopírovat do schránky