Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2023

13. 6. 2023 - Architektura / Bytová výstavba | | Stáhnout článek v PDF

Letošní, 29. odborný seminář Vápno, cement, ekologie 2023, jehož organizátorem je Výzkumný ústav maltovin Praha, se konal 15. až 17. května 2023 v kongresovém hotelu Jezerka u přehrady Seč u  Chrudimi v Železných horách.  

Semináře se zúčastnilo 157 odborníků

Počet účastníků opět překonal rekord z předchozího ročníku – letos se semináře zúčastnilo 157 odborníků z Čech, Slovenska a Itálie. Odbornými garanty byli již tradičně doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D., z VUT v Brně a Ing. Jan Gemrich, tajemník Svazu výrobců cementu České republiky. Celkem bylo předneseno 18 příspěvků, které byly doplněny rozsáhlou výstavou firemních prezentací. Témata příspěvků ve valné většině souvisela s problematikou CO2, přičemž nejzajímavějšími přednáškami byly: 

  • Principy zavádění CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) – Mgr. Pavlína Kulhánková, Ministerstvo průmyslu ČR; 
  • Technologie zpracování demoličních odpadů a jejich zpětné využití pro výrobu betonu – Miroslav  
    Duchoň, RED-BETON s.r.o. a prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., VUT v Brně; 
  • Vápno, cement, kamenivo a příbuzné stavební výrobky z pohledu legis­lativy: uvádění na vnitřní trh EU dnes a zítra – Mgr. Václava Holušová, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví; 
  • Neharmonizované cementy v národní dodatkové normě ČSN P 73 2404 – Ing. Vladimír Veselý, Svaz výrobců betonu ČR; 
  • Revize směrnice o průmyslových emisích (IED) – RNDr. Helena Kameníčková, Ministerstvo životního prostředí ČR; 
  • Komercionalizace dekarbonizace – Ing. Leoš Gál, CO2 Czech Solution Group, z. s. 

Večer druhého konání semináře zpestřil společenský program v podobě barmanské show Václava Abrahama, osminásobného mistra ČR ve flairu a jednoho z deseti nejlepších flair barmanů světa (Flair bartending je praktika barmanů, kteří baví hosty nebo publikum manipulací s barovými nástroji, např. šejkrem, nebo pohazováním láhví s likéry a destiláty – pozn. red.) 

Příště se těšíme opět na shledanou v kongresovém hotelu Jezerka na Seči ve dnech 20. až 22. května 2024.

Z přestávky mezi přednáškami
Seminář se koná in memoriam významného odborníka v oblasti vápenictví Ing. Arnošta Tučka, kterého symbolicky připomíná tzv. Tučkova skleněná bota


Ze společenského večera
Autor