Studie lomenicového působení schodiště z textilního betonu

Předmětem tohoto článku je popis návrhu a experimentálního ověření výseku konzolového lomenicového schodiště z textilního betonu. Tento kompozitní materiál z vysokohodnotného betonu vyztuženého technickými textiliemi umožňuje navrhovat prvky s minimální tloušťkou, což vede v neposlední řadě také k úspoře primárních zdrojů surovin. Cílem studie byl návrh subtilního, funkčního a architektonicky zajímavého schodiště, které by se dalo snadno realizovat z jednotlivých prefabrikátů. Příspěvek ověřuje únosnost navržených prefabrikovaných stupňů a zaměřuje se na jejich vzájemné spolupůsobení.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

STUDY OF PERFORMANCE OF A FOLDED STAIRCASE MADE OF TEXTILE-REINFORCED CONCRETE

The theme is design and an experimental verification of performance of a section of a cantilever folded-plate staircase made from textile-reinforced concrete (TRC). The composite used had been made of high-strength concrete reinforced by technical textiles. This enables structural elements to be made with a minimal thickness. It also leads to a saving in the quantity of primary sources of raw materials required. The aim was to design a subtle (thin-walled), functional and architecturally interesting staircase which could be easily assembled from a single type of a prefabricated part. The paper includes a verification of the load bearing capacity of the staircase, with a focus on the interaction between the individual elements.