Rybí přechod Přepeře

15. 12. 2021 - Vodohospodářské stavby |

V katastrálním území Přepeře u Turnova byl na stávajícím jezu na řece Jizeře v ř. km 76,456 postaven štěrbinový rybí přechod a štěrková propusť. Součástí rybího přechodu je elektrická clona pro zajištění navádění ryb do rybího přechodu. Projekt zahrnoval i monitoring sloužící k ověření jeho funkčnosti.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Přepeře Fish Ladder

A slotted fish ladder and a gravel culvert were built on the existing weir on the Jizera River at km 76.456 in the cadastral area of Přepeře near Turnov. The fish ladder includes an electric screen to ensure that the fish are guided into the fish passage. The project also included monitoring to verify the functionality of the fish ladder.