VLIV VELIKOSTI ZKUŠEBNÍ KRYCHLE PŘI ZKOUŠCE PEVNOSTI V TLAKU U VYSOKOPEVNOSTNÍCH DRÁTKOBETONŮ S HRUBOZRNNÝM KAMENIVEM

13. 4. 2017 - Technologie
Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři