VLIV VELIKOSTI ZKUŠEBNÍ KRYCHLE PŘI ZKOUŠCE PEVNOSTI V TLAKU U VYSOKOPEVNOSTNÍCH DRÁTKOBETONŮ S HRUBOZRNNÝM KAMENIVEM

Tento článek je součástí archivu, který je dostupný pouze pro přihlášené návštěvníky. Pokud ještě nemáte registraci, můžete se zaregistrovat zdarma.

Autoři