Výkresy » Dům 1

Vyrobeno společně s FAKULTOU STAVEBNÍ VUT v Brně