Základní vlastnosti betonu

Pevný beton

Beton je pevný

Betonová socha

Betonu lze dát libovolný tvar

Betonové konstrukci nebo prvku můžeme dát jakýkoliv tvar! Omezeni jsme jen vlastní představivostí.

Beton má jedinečnou pevnost v tlaku

Beton je trvanlivý

Beton nehoří

Beton je nehořlavý

tepelná akumulace

Beton má vysokou tepelnou akumulaci

dlouho udrží teplo či chlad a zajišťuje tak tepelnou stabilitu v objektu