Z čeho je beton?

Složení betonu

Beton (Concrete) se často označuje jako umělý kámen. Vznikne smícháním cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, příměsipřísad. Smícháním cementu s vodou se nastartuje chemická reakce — hydratace. Beton poté postupně tuhne a tvrdne.

Výhodou betonu je dobrá tvarovatelnost, odpovídající použitému bednění, a možnost recyklace. Proto je beton vhodný pro různá použití v pozemním i inženýrském stavitelství, ale i v drobném stavebnictví, i když třeba pouze jako základ pro stavbu, uskutečňovanou ze zcela odlišných stavebních hmot. Beton je pevný a trvanlivý. Zpravidla se používá v kombinaci s výztuží různého druhu. Beton bez výztuže, tak zvaný prostý beton”, odolává dobře namáhání v tlaku, vyztužený beton” navíc ještě i v tahu. Vyztužený beton je někdy v literatuře nazýván spřaženým stavivem”.

Beton se v průběhu užívání stal pojmem odolnosti. Aby skutečně splňoval požadavky na něj kladené, musí být čerstvý beton vyráběn ve stále stejné jakosti. Toho lze nejlépe dosáhnout výrobou ve specializovaných velkovýrobnách čerstvého betonu tzn. betonárnách, odbornou přepravou čerstvého betonu a jeho odborným ukládáním podle platných norem.

Složení betonu