Výroba cementu

Jak a kde se cement vyrábí?

Cement se vyrábí v cementárně společným vypalováním vápence a jílu (někdy i ve formě horniny, obsahující složky ve vhodném poměru), při teplotách okolo 1450 °C. Vyrobený slínek se pak rozemílá, někdy i s příměsmi (vysokopecní struskou, trasem, popílkem). Vzniklý šedivý prášek — cement — smíchaný s vodou vytváří pojivovou (hydraulickou) složku betonu.

Výroba cementu