Jak se beton vyrábí?

Postup výroby betonu, jeho distribuce a rozvoz

Výroba betonu je činnost zahrnující výrobu čerstvého betonu, jeho přepravu, zpracování a ošetřování.

Čerstvý beton se vyrábí v betonárně. Betonárna má skladové hospodářství jednotlivých složek betonu, přisunovací zařízení, dávkovací zařízení, míchací centrum, ovládací systém, zařízení pro zajištění zimního provozu a hospodářství s odpadem. Nejčastějším typem betonárny je věžová betonárna. Ta má ocelovou konstrukci věžového tvaru, v níž jsou vertikálně uspořádány zásobníky složek, dávkovací zařízení, míchačka a výpustné zařízení.