Betonárna

Betonárna vyrábí čerstvý beton. Má skladové hospodářství jednotlivých složek betonu (1), přisunovací zařízení (2), dávkovací zařízení (3), míchací centrum (4), ovládací systém, zařízení pro zajištění zimního provozu a hospodářství s odpadem a recyklačním zařízením čerstvého betonu (5).

betonárna