CEMENTOBETONOVÁ DESKA
ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
ŠTĚRKODRŤ
BETONOVÁ SVODIDLA
NÁSYP
VNĚJŠÍ POVRCHY
DRENÁŽ
OBRUBNÍK
 • BETONOVÁ DLAŽBA

 • MONOLITICKÝ BETON

 1. Betonová dlažba, nejčastěji zámková.

   

  Výhody

  • Velká variabilita pro vyskládání v různých grafických a geometrických vzorech
  • Různá barevnost probarvením cementového tmelu.
  • Při využití technologie TX Active může dlažba rozkládat škodliviny z výfukových plynů.

   

 1. Beton XC4, XF4 – vyztužený beton vystavený dešťovým srážkám a vlivu mrazu, který se ošetřuje chemickými rozmrazovacími látkami (solí)

   

  Výhody

  • Povrch může být zpracován jako „pohledový beton“ (broušení, leštění apod).
  • Různá barevnost probarvením cementového tmelu.

   

Upozornění

Při kombinaci několika stupňů vlivu prostředí je možné ve specifikaci betonu uvést všechny, nebo pouze jeden, ten „nejpřísnější“.

Upozornění

Příklady ukazují pevnostní třídu betonu pouze ve vztahu k trvanlivosti betonové konstrukce.

Skutečné stupně vlivu prostředí jakož i další požadavky na beton, musí být zadány specifikátorem (např. projektantem) v závislosti na konkrétním případu. Pro některé konstrukce platí zvláštní technické předpisy.

Typ betonu pro daný detail


Kopírovat do schránky