CEMENTOBETONOVÁ DESKA
ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
ŠTĚRKODRŤ
BETONOVÁ SVODIDLA
NÁSYP
VNĚJŠÍ POVRCHY
DRENÁŽ
OBRUBNÍK
 • CEMENTOBETONOVÝ KRYT

 1. Beton XF4, XD3 – beton vystavený dešťovým srážkám a vlivu mrazu, který se ošetřuje chemickými rozmrazovacími látkami (solí). Beton vystavený ostřikování vody s obsahem chloridů

   

  Výhody

  • Nejvodnější povrch pro vozovky s vysokým zatížením provozem.
  • Netvoří se na něm koleje.
  • Dobrá viditelnost při jízdě v noci a za deště.
  • Velká variabilita úpravy povrchu (vymývaný beton, kartáčovaný beton, úprava vláčením juty, ...).

   

Upozornění

Při kombinaci několika stupňů vlivu prostředí je možné ve specifikaci betonu uvést všechny, nebo pouze jeden, ten „nejpřísnější“.

Upozornění

Příklady ukazují pevnostní třídu betonu pouze ve vztahu k trvanlivosti betonové konstrukce.

Skutečné stupně vlivu prostředí jakož i další požadavky na beton, musí být zadány specifikátorem (např. projektantem) v závislosti na konkrétním případu. Pro některé konstrukce platí zvláštní technické předpisy.

Typ betonu pro daný detail


Kopírovat do schránky