KOMÍN
STŘEŠNÍ KRYTINA
OBVODOVÁ STĚNA
VNĚJŠÍ POVRCHY
STROP
VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ
VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ
ZÁKLADY
PODSYP
PODKLADOVÝ BETON 2
MARKÝZA
VNITŘNÍ PODLAHA
PODKLADOVÝ BETON 1
SKLEPNÍ STĚNA
VNITŘNÍ STĚNA
NÁSYP
 • MONOLITICKÝ BETON

 • PREFABRIKÁTY (STROPNÍ PANELY)

 • KOMBINACE PREFABRIKÁT/MONOLIT

 1. Strop z monolitického betonu Beton uložený do bednění, ve kterém je již výztuž.

   

  Beton XC1 – vyztužený beton uvnitř objektu s nízkou vlhkostí vzduchu.

   

  Výhody

  • Strop je možné vyrobit nad libovolně atypickým tvarem půdorysu.

   

 1. Betonové stropní prefabrikované panely Stropní panely (železobetonové nebo předpjaté) vyrobené v prefě, dopravené na nákladních vozech na staveniště a osazené jeřábem na své místo.

   

  Beton XC1 – vyztužený beton uvnitř objektu s nízkou vlhkostí vzduchu.

   

  Výhody

  • Rychlá montáž.
  • Okamžitě zatížitelné.

   

 1. Stropní panely Tenké vyztužené prefabrikáty (filigrány), které se uloží na stěny. Navíc se v předepsaných vzdálenostech podepřou. K vyčnívající výztuži se doplní další horní výztuž a zbytek tloušťky stropu se dobetonuje. Vznikne tak spřažená stropní konstrukce beton/beton. Po zatvrdnutí betonu se dočasné podpory odstraní.

   

  Beton XC1 – vyztužený beton uvnitř objektu s nízkou vlhkostí vzduchu

   

  Výhody

  • Není potřeba bednění.

   

Upozornění

Při kombinaci několika stupňů vlivu prostředí je možné ve specifikaci betonu uvést všechny, nebo pouze jeden, ten „nejpřísnější“.

Upozornění

Příklady ukazují pevnostní třídu betonu pouze ve vztahu k trvanlivosti betonové konstrukce.

Skutečné stupně vlivu prostředí jakož i další požadavky na beton, musí být zadány specifikátorem (např. projektantem) v závislosti na konkrétním případu. Pro některé konstrukce platí zvláštní technické předpisy.

Typ betonu pro daný detail


Kopírovat do schránky