eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Znečišťující látka

Znečišťující látka (contaminant, pollutant)

Jakákoliv látka vnesená do vnějšího prostředí nebo v něm druhově vznikající, která má přímo, anebo může mít po fyzikální nebo chemické přeměně nebo po spolupůsobení s jinou látkou, škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí, na klimatický systém Země nebo na hmotný majetek.

 

Odkazy:

Související pojmy