Vysokopecní struska

Struska vzniká při tavení železné rudy ve vysoké peci. Vysokopecní struska se vytvoří ochlazením žhavé strusky na odvalech. Vysokopecní struska vhodného složení se díky hydraulickým vlastnostem přidává do cementu. Běžně se vyrábí cement s velkým podílem vysokopecní strusky tzv. vysokopecní cement, viz druhy cementu. Správné složení strusky přidávané do cementu určuje norma ČSN EN 197 – 1.

Odkazy: