eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Vysokopecní struska

Struska vzniká při tavení železné rudy ve vysoké peci. Vysokopecní struska se vytvoří ochlazením žhavé strusky na odvalech. Vysokopecní struska vhodného složení se díky hydraulickým vlastnostem přidává do cementu. Běžně se vyrábí cement s velkým podílem vysokopecní strusky tzv. vysokopecní cement, viz druhy cementu. Správné složení strusky přidávané do cementu určuje norma ČSN EN 197-1.

 

Odkazy:

Související pojmy