eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Vodostavební beton

Tento beton je určen pro betonové konstrukce, které jsou dlouhodobě jednostranně vystaveny vodnímu tlaku. Jedná se o vodní díla, gravitační přehrady, úpravny vody, vodojemy, čistírny odpadních vod. Klasifikace vodostavebného betonu je určena v technické normě SVB ČR 01-2004.

 

Odkazy:

Související pojmy