eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Určená norma

Technická norma se stává normou "určenou", je-li jako určená vyhlášena ve Věstníku ÚNMZ. Týká se to vybraných technických norem, které nejsou harmonizovány a jsou v režimu některého Nařízení vlády (pro beton NV 163/2002 Sb. a NV 312/2005 Sb).

Co znamená, je-li norma určená?

Určení normy nám říká, že daná technická norma je v souladu s odpovídajícím Nařízením vlády, v případě betonu tedy s NV 163/2002 Sb. a NV 312/2005 Sb., a tudíž na ní není potřeba zpracovávat stavebně technické osvědčení (STO).

Související pojmy