Ukládání betonu

Ukládání čerstvého betonu se provádí do vyčištěného bednění. Při ukládání na základovou spáru se nesmí čerstvý beton znečistit zeminou.