eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

TX Active

Technologie TX Active

TX Active je unikátní technologie pro stavebnictví, která pomáhá čistit vzduch a dodává materiálům samočisticí schopnost. Výrobky s TX Active si tedy nejen zachovávají svou estetickou hodnotu, ale mají také schopnost snižovat koncentrace škodlivých látek v ovzduší. Nositelem této technologie je cement TioCem.

Oblasti použití TX Active:

 • Architektura
  • Pohledové betony
  • Fasádní panely
  • Objekty městského mobiliáře
 • Dopravní stavby
  • Protihlukové stěny
  • Povrchy komunikací
  • Městské tunely
 • Rodinné domy
  • Betonová dlažba
  • Střešní krytina

 

Ocenění:

Technologie TX Active získala za patentovaný způsob využití fotokatalýzy pro výrobu cementu a cementových kompozitů nejvyšší ocenění - Zlatou cenu České stavební akademie ve 4. ročníku soutěže Stavební výrobek – technologie roku 2011.

Předmětem této soutěže jsou stavební výrobky a technologie nabízené na českém stavebním trhu vhodné k zabudování nebo použití na stavbách, inovované nebo nově uvedené na trh. Ve 4. ročníku soutěže porota posuzovala 23 výrobků a technologií a hodnotila technické parametry a uživatelský přínos jejich aplikace, novost, ekologickou šetrnost, originalitu řešení i ekologické důsledky všech fází trvání. Výrobky a technologie, které splnily soutěžní podmínky, porota prověřila, zhodnotila a vybrala pro udělení Bronzové, Stříbrné a Zlaté ceny České stavební akademie za Stavební výrobek – technologii roku 2011. Její vyhodnocení bylo schváleno Radou programu soutěže. Veřejné vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen se uskutečnilo 28. února v Domě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze.

 

Odkazy:

Související pojmy