Tvrdnutí betonu

Je projevem hydratace cementu, kdy postupně narůstá pevnost betonu v závislosti na druhu cementu, vodním součiniteli, použitých přísadách a teplotě.

Odkazy: