Tvrdnutí betonu

Je projevem hydratace cementu, kdy postupně narůstá pevnost betonu v závislosti na druhu cementu, vodním součiniteli, použitých přísadách a teplotě.

Tvrdnutí betonu za vyšších teplot nad 30°C dochází k urychlené hydrataci cementu a tím k rychlejšímu nárůstu počátečních pevností betonu. Toto se využívá při výrobě dílců a betonového zboží.